ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η βιοτεχνολογία, εν συντομία, αποτελεί έναν συνδυασμό Επιστήμης και Τεχνολογίας με στόχο την εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τη μελέτη των ζωντανών οργανισμών, για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων σε ευρεία κλίμακα.
Αν και ως όρος η βιοτεχνολογία είναι πρόσφατος, ως δραστηριότητα είναι τόσο παλιά όσο και η παραγωγή μπύρας από τη ζύμωση κριθαριού και η παραγωγή ψωμιού.
Η σημερινή βιοτεχνολογία αξιοποιεί τα σύγχρονα επιτεύγματα της μοριακής βιολογίας και χρησιμοποιεί ένα πλήθος τεχνικών, που βρίσκουν εφαρμογή στις επιστήμες υγείας, την διατροφή του ανθρώπου, τα τρόφιμα, την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. χρήση της στη διαχείριση αποβλήτων), στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στη βιομηχανία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε ένας Όμιλος Εταιριών, με κύριο αντικείμενο την ανακύκλωση, τόσο αστικών όσο και βιομηχανικών αποβλήτων. Χρησιμοποιούμε την ίδια βιοτεχνολογία, βασισμένη στη μέθοδο της βιοενίσχυσης, με στόχο να παραμένουμε πάντα κοντά στους πελάτες μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Η ΕΔΙΑΣ δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης υγρών και στερεών αποβλήτων από το 2012. Εφαρμόζει τη μέθοδο της βιοενίσχυσης σε μονάδες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλητών. Η συγκεκριμένη μέθοδος με τον τρόπο που εφαρμόζεται από την ΕΔΙΑΣ αναφέρεται σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με κύρια δραστηριότητα στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Προσαρμόζουμε την εφαρμογή μας σε κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, με στόχο να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας.

Έχουμε την αποκλειστική άδεια και υλοποίηση της βιοτεχνολογίας Ydro Process®, την οποία ανέπτυξε η Hydrotech Environmental.

Για κάθε εφαρμογή, σχεδιάζουμε το σωστό μείγμα βακτηριακών στελεχών, τα θρεπτικά μικροσυστατικά τους και τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας. Παράγουμε το μικροβιακό προϊόν, χρησιμοποιώντας επιλεγμένους και εξειδικευμένους προμηθευτές και το παραδίδουμε, έτοιμο για χρήση, υπό την επίβλεψή μας. Η απαραίτητη λειτουργική τεχνογνωσία μεταφέρεται στον πελάτη κατά την αρχική φάση της εφαρμογής της διαδικασίας.
Έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχουμε, δίνουν οικονομικές και φιλικές στο περιβαλλον λύσεις, στα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων διαφόρων επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν πρωταρχικό μέλημα για την ΕΔΙΑΣ, η οποία επιπλέον υλοποιεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από
την TŰV AUSTRIA HELLAS.

edias_gr
LNW-2
MSM_h300

Licenced by

Hydrotech Environmental

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε ένας Όμιλος Εταιριών, με κύριο αντικείμενο την ανακύκλωση, τόσο αστικών όσο και βιομηχανικών αποβλήτων. Χρησιμοποιούμε την ίδια βιοτεχνολογία, βασισμένη στη μέθοδο της βιοενίσχυσης, με στόχο να παραμένουμε πάντα κοντά στους πελάτες μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Έχουμε την άδεια και υλοποίηση της βιοτεχνολογίας Ydro Process®, την οποία ανέπτυξε η Hydrotech Environmental.

edias_gr
LNW-2
DCA _ rev4_

Licenced by Hydrotech Environmental

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

shutterstock_156174002
Εφαρμογή των τεχνολογιών Βιοενίσχυσης με μικροοργανισμους  σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών  λυμάτων.
shutterstock_104097815
Έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.
shutterstock_307107260
Εφαρμογή των τεχνολογιών Βιοενίσχυσης  κλειστών κυκλωμάτων Ψύξης Βιομηχανικών Υδάτων
treatment-plant-wastewater-2826990_1280
Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η εφαρμογή της Βιοενίσχυσης, στις εγκαταστάσεις επεγξεργασίας αποβλήτων οδηγεί τόσο σε  περιβαλλοντικά όσο και σε οικονομικά οφέλη.
Μάθετε Περισσότερα

ΠΕΛΑΤΕΣ

 • W.W.T.P Municipality of Alexandroupolis (12.000 μ3/day ,560 mg/lt COD)
 • W.W.T.P Municipality of Naxos (3.500 μ3/day, 400mg/lt COD)
 • W.W.T.P Municipality of Santorini Fira ( 2.000 μ3/day, 450mg/lt COD)
 • W.W.T.P Municipality of Santorini Kamari (6.650 μ3/day, 560 mg/lt COD)
 • W.W.T.P Municipality of Emporio (1.950 μ3/day, 400mg/lt COD)
 • W.W.T.P Municipality of Megara (1.950 μ3/day, 400mg/lt COD)
 • W.W.T.P Municipality of Thassos (1.500 μ3/day, 420mg/lt COD)
 • W.W.T.P Municipality of Mytilene ( 8.500 μ3/day, 450 mg/lt COD)
 • W.W.T.P Municipality of Ilia (28.000 μ3/day, 850 mg/lt COD)
 • W.W.T.P. Pamukova (HEXAGON) (500 μ3/day , 27.000 mg/lt COD)
 • Viohalko Group, Steel Making Facility, (3.000 μ3/hour, 240 mg/COD)
 • Zorlu Textile (5.000 μ3/day , 3.500mg/lt COD)
 • Tekboy Textile (3.000 μ3/day , 1.500mg/lt COD)
 • Megabiogas SA (70 μ3/day , 120.000mg/lt COD)

Κάποιοι από τους πελάτες μας

deyak
Mega Bio Gas
sovel
HALKOR
deyat
deyal
deyaa