ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

shutterstock_156174002
Εφαρμογή των τεχνολογιών Βιοενίσχυσης με μικροοργανισμους  σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών  λυμάτων.
shutterstock_104097815
Έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.
shutterstock_307107260
Εφαρμογή των τεχνολογιών Βιοενίσχυσης  κλειστών κυκλωμάτων Ψύξης Βιομηχανικών Υδάτων
treatment-plant-wastewater-2826990_1280
Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων