Είμαστε ένας Όμιλος Εταιριών, με κύριο αντικείμενο την ανακύκλωση, τόσο αστικών όσο και βιομηχανικών αποβλήτων. Χρησιμοποιούμε την ίδια βιοτεχνολογία, βασισμένη στη μέθοδο της βιοενίσχυσης, με στόχο να παραμένουμε πάντα κοντά στους πελάτες μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Η ΕΔΙΑΣ δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης υγρών και στερεών αποβλήτων από το 2012. Εφαρμόζει τη μέθοδο της βιοενίσχυσης σε μονάδες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλητών. Η συγκεκριμένη μέθοδος με τον τρόπο που εφαρμόζεται από την ΕΔΙΑΣ αναφέρεται σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με κύρια δραστηριότητα στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Προσαρμόζουμε την εφαρμογή μας σε κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, με στόχο να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας.

Έχουμε την άδεια και υλοποίηση της βιοτεχνολογίας Ydro Process®, την οποία ανέπτυξε η Hydrotech Environmental.

Για κάθε εφαρμογή, σχεδιάζουμε το σωστό μείγμα βακτηριακών στελεχών, τα θρεπτικά μικροσυστατικά τους και τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας. Παράγουμε το μικροβιακό προϊόν, χρησιμοποιώντας επιλεγμένους και εξειδικευμένους προμηθευτές και το παραδίδουμε, έτοιμο για χρήση, υπό την επίβλεψή μας. Η απαραίτητη λειτουργική τεχνογνωσία μεταφέρεται στον πελάτη κατά την αρχική φάση της εφαρμογής της διαδικασίας.
Έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχουμε, δίνουν οικονομικές και φιλικές στο περιβαλλον λύσεις, στα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων διαφόρων επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν πρωταρχικό μέλημα για την ΕΔΙΑΣ, η οποία επιπλέον υλοποιεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από
την Q-CERT.

edias_gr
LNW-2
DCA _ rev4_

Licenced by Hydrotech Environmental